Aylık arşivler: Aralık 2012

Demir Karbon Denge Diyagramı

Demir Karbon Faz Diyagramı Fe-Fe3C denge diyagramındaki fazlar, Demir Karbon faz diyagramı çizmi, demir karbon diyagramı, demir karbon denge diyagramı

fec-c

Fe – Fe3C diyagramı hakkında aklınıza takılan herhangi bir soru olursa aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Ayrıca çelikte bulunan fazların fiziksel ve mekanik özellikleri için tıklayınız.

Çelikte Bulunan Fazlar

1.Ferrit (α-demir)
2.Sementit (Fe3C)
3.Perlit
4.Östenit (γ-demir)
5. Martensit
6.Grafit

Hume – Rothery Prensipleri

Hume – Rothery presibleri, metal atomlarının birbiri içinde sınırsız katı eriyebilirlik oluşturması için gerekli şartlardır. Yani birbiri içinde sınırsız çözünebilen metal atomlar bu şartları sağlamalıdır. Örneğin; Gümüş (Ag) – Altın (Au) , Al – Si, Ca – Al,

Hume – Rothery kuralları

  • Metal atomlarının yarıçapları farkı %15 den büyük olmamalıdır
  • Aynı kristal kafes yapısına sahip olmalıdır.
  • Atomlar aynı valans elektron sayısına sahip olmalıdır. Farklı valansa sahip olanlar bileşik oluşturabilir.
  • Metal atomları aynı elektronegativiteye sahip olmalıdır.

Bu şartları sağlayan tüm atomlar genellikle sınırsız katı eriyik oluşturur. Gümüş – Bakır çifti bu şartları sağlar, ancak sınırsız çözünme oluşturamaz. İstinsa bir durumdur.

Katı Faz Sinterlemesi

Katı Faz Sinterlemesi işlemi üç aşamada gerçekleşir

1. Aşama:

Parçacıklar arası temas “boyun” olarak adlandırılan sinter köprülerine dönüşür. Bu aşamada toz parçacıkları birbirinden bağımsız ve müstakildirler. İki parçacık arasındaki temas düzlemlerinde tane sınırı oluşumu başlar. Parçacıkların merkezleri çok küçük bir miktar birbirlerine yaklaşır. (Hacimsel daralma sınırlıdır.)

2. Aşama:

Güçlü boyun oluşumuna müteakip bu ara aşamada şayet x:a oranı belli bir değerin üzerine çıkacak olur ise müstakil tane şekli tanınabilirliliğini kaybeder. Düzenli bir boşluk ağı oluşumu gözlenir ve yeni mikro yapı oluşumuna izin veren tane büyümesi vuku bulur. Gözenekler parça yüzeyine kadar birbiri ile bağlantılıdır. Boyutsal küçülmenin en fazla görüldüğü aşama bu ara aşamadır.

Sinterleme sırasında içyapıda meydana gelen değişimler

3. Aşama:

Kapalı gözenek miktarı hızla azalır. Birbirinden izole edilen gözenekler küresel şekil kazanmaya başlar. Şayet gözenekler içerisinde hapsolmuş ve dışarıya çıkması (difüz olması) mümkün olmayan gaz varsa ve gözenekteki gazın basıncı ile yüzey geriniminden doğan basınç denge halini aldığında sinterlenmiş yapıda teorik yoğunluğa çıkmak mümkün olamaz. Şayet vakumla sinterleme yönteminde olduğu üzere gözeneklerde gaz yok ise veya gözenekteki gaz ana yapıdan kolayca difüz olup sistemden uzaklaşabiliyorsa yoğunluk artışı devam eder ve %100 teorik yoğunluğa ulaşıla bilinir.

Plastiklerin Kaynağı

Kaynak: İki veya daha fazla malzemeyi, ek kaynak elemanı kullanarak yada kullanmayarak birbiriyle birleştirme tekniğidir. Metallerin hepsi kaynak edilebilirken, çoğu plastikler kaynak edilemez.

* Tüm plastik çeşitleri kaynak edilebilinir mi?
Plastiklerden yalnızca termoplastikler kaynak edilirler. Ancak tüm termoplastikler kaynağa uygun değildir.Termoset’lerin kaynağı mümkün değildir.Kaynak yerine “yapıştırma” veya “birbirine geçme” teknikleri ile birleştirme yapılır.

* Niçin termoset’ler kaynak edilemezler ?
Çünkü, termoset’ler daha önceden şekillenirken bir defa kimyasal reaksiyona
girerek sertleştiğinden ikinci kez kaynak için ısıtıldıklarında yumuşamazlar, yapılarındaki çapraz bağlar sebebiyle yanar veya kömürleşebilirler.

Toz Metalurjisi Nedir ?

Toz Metalurjisi yöntemi geleneksel olan metal şekillendirme yöntemleri olan döküm, talaş kaldırma, sıcak ve soğuk presleme gibi proseslere alternatif olarak geliştirlmiştir. Toz Metalurjisi yöntemiyle imalatı zor parçaların (küçük, fonksiyonel, kompozit yapılar, vb.) toz formunda hammaddelerden başlayarak ekonomik, yüksek mukavemetli ve minimum toleransta üretilmesi yöntem ve tekniğidir. Genel olarak metal tozlarının bir kalıpta sıkıştırılmasının ardından ergime sıcaklığının altında sinterlenmesi esasına dayanır.

Toz metalurjisi genel akış diyagramı
Toz Metalurjisi Nedir ? yazısına devam et