Aylık arşivler: Ocak 2013

Normalizasyon Tavlaması

Normalleştirme tavı ile yapıdaki homojensizlik giderilir ve daha ince taneli yapıya ulaşılır. Bunun için, ötektoid altı çeliklerde, A3 sıcaklığının 30…50°C üzerine kadar ısıtmak ve biraz beklemeden sonra, γ⇒α dönüşmesi gecikecek şekilde soğutmak gerekir. Parçaların sakin havada soğutulması yeterlidir.

İnce parçalarda, yaklaşık 550…600°C sıcaklıklarındaki tuz banyolarında ani soğutmak suretiyle, yüksek dayanımlı ve şekillendirme kabiliyeti olan çok ince lamelli perlitik yapı elde edilir. Bu yöntem, patentleme olarakta tanımlanır ve tel imalâtında kullanılır. Ayrıca, çok düşük karbonlu çeliklerde talaşlı şekillendirmeyi iyileştirmek için, aynı yöntem perlitleştirme tavı olarak yararlanılır.

Normalizasyon Tavlaması yazısına devam et

Alüminyum Alaşımları

a) Al-cu  Alaşımları

Bakır, alüminyumla 548°C’de  % 33  bakır içeren bir ötektiğin bulunduğu bir denge diyagramı yapar. Ötektik sıcaklığında bakırın a- fazında çözünürlüğü% 5.65’dir. a- fazının çözünürlük sınırı 250°C ye kadar bilinmektedir. Daha aşağı sıcaklıklarda çözünürlük sınırı tam olarak bilinmemektedir. Yüksek sıcaklıkta bakırın alüminyum içindeki çözünürlüğü artmaktadır.

Hızlı bir su vermekle yarı dengeli olan bir α- fazı oluşur. Bu faz içerisinde CuAl2 çökelir. Bakır alüminat çok sert bir maddedir ve katı ergiyikten zamanla oda sıcaklığında ayrılır. Bu olay yaşlanma sertleşmesinin esasını oluşturarak sertlik ve mukavemeti artırır. Çökelmenin tamamlanmış durumunda alüminyum-bakır alaşımlarının korozyon direnci azalır.

Alüminyum Alaşımları yazısına devam et

Flotasyon Deneyi

Bu deneyde öğütülmüş sülfürlü bakır cevherinin flotasyonu incelenmiştir. Belli miktarlarda su, cevher, toplayıcı reaktif ve köpürtücü reaktif kullanılmıştır. Bunların doğru oranlarda katılıp katılmadığı kontrol edilmiştir. Bastırıcı reaktif kullanılmamıştır. Bu deneyin amacı hesap yapmak değil, flotasyon işlemini gözlemlemektir.

Deneyin Adı: Flotasyon

Deneyin Amacı: Sülfürlü bakır cevherinden flotasyonla konsantre üretimi Flotasyon Deneyi yazısına devam et

Alüminyum Döküm Robotu

Günümüzde yapılan üretim, yüksek teknolojinin katkısıyla insan faktörünü ortadan kaldırıyor. İnsansız üretimlerle hem iş kazaları azalırken, hemde daha hatasız ve stabil bir üretim gerçekleşiyor. Maliyetler azalırken, üretim hacmi artıyor.

Bu videoda otomatik alüminyum dökümü yapan robot izleyeceğiz. Robot, tamamen otomatik olarak eriyik alüminyumu potadan alıyor ve kalıplara boşaltıyor.

 

Refrakter Malzemelerden Beklenen Özellikler

Refrakter Malzemeden Beklenen Özellikler, Refrakter Malzeme Özellikleri, Refrakter Malzemeler Özellikleri

 • Yüksek sıcaklıklara deforme olmadan, ergimeden kullanılma amacına yönelik dayanıklılık. Sıcaklığın yanında refrakter malzemenin kullanıldığı atmosferde refrakter malzemenin özelliklerini etkiler. Dolayısıyla malzemenin yüksek sıcaklıklarda bulunduğu fırın atmosferinde biçimini ve rijitliğini korumalıdır. Yani mekanik etkilere veya fiziksel aşınmalara karşı dirençli olmalıdır.
 • Yüksek ısılarda yüklendiği ağırlığı deforme olmadan ve ezilmeden taşımalıdır.
 • Termal şoklara (yani ani ısıtma ve soğutma şoklarına) dayanmalı, ufalanmamalı, çatlayıp dökülmemelidir.
 • Devamlı doldurulup boşaltılan şarjlardan doğan sürtünmeye ve erozyona karşı dirençli olmalıdır.
 • Bulunduğu ortamın kimyasal etkilerine direnç göstermelidir. Yani ortamdaki korozif kimyasallara karşı dirençli olmalıdır. Pişme ve ergime sırasında oluşan ergimiş metal, metal buharları SO2, SO3, CO, CO2, CO3 gibi gazlara, su buharı. Klor gibi malzeme ve kimyasallarını etkilerine karşı dayanıklı olmalıdır.
 • Yerine göre ısıyı izole eden, yerine göre ısıyı iyi ileten (yalıtkanlık veya iletkenlik) gaz geçirgenliği ve geçirmezliği gibi özel istekleri karşılamalıdır.
 • Yüksek sıcaklıkta ve ısı değişimlerinde boyut değişmesi hiç veya çok az olma gibi çok yönlü özelliklere sahip olmalıdır.

Sürtünme Kaynağı

Son yıllarda geliştirilen ilginç bir kaynak yöntemi de İngiliz Kaynak Teknoloji Enstitüsü tarafından 1991 yılında bulunmuş ve patent alınmış olan sürtünme kaynağıdır. Ülkemizde kullanılan diğer adı sürtünme karıştırma kaynağıdır. Bu yöntemin diğer kaynak yöntemlerinden en büyük farkı; kaynak edilen parçanın kaynak sırasında ergimemeleri yani katı fazda bulunmalarıdır. Sürtünme Kaynağı yazısına devam et

Kaynak Yönteminin Üstünlükleri

Kaynak ile birleştirme yöntemlerinin döküm yöntemine göre üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Kaynakta model masrafı yoktur.
 • Kaynak tamiratta üstünlük sağlar
 • Normal döküm yöntemlerinde 6 mm parçaların eldesi zor iken, kaynakla rahatça üretilebilir.
 • Ağırlıktan ekonomi sağlar
 • Çok sayıda parça üretimi için döküm yöntemi daha ekonomiktir.

Kaynak ile birleştirmenin perçin ile birleştirmeye göre üstünlükleri

 • Kaynak, ağırlıktan ve işçilikten tasarruf sağlar
 • Kaynak, perçine göre daha iyi sızdırmazlık sağlar
 • Parçaların mukavemeti daha yüksektir.
 • Daha ucuz ve kolay konstrüksiyonlar gerçekleştirilir.

Dökme Demirlerin Genel Özellikleri

Aralarında farklılıklar oluşmakla birlikte beyaz dökme demir dışındaki dökme demirlerin genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir;

a) Titreşim söndürme kabiliyetleri yüksektir.
b) Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, yüzeylerinde tufal oluşmaz.
c) Basma dayarumlan, çekme dayanımmin 3 ile 5 katıdır.
d) Korozyon dayanımlan eelikkirden daha iyidir.
e) Aşınma dayanımlan iyidir.
f) Ergime sıcaklıkları eeliklerden düşüktür (1150-1300°C).
g) Ergimiş halde alaşkanlıklan ve kalıp doldurnıa özellikleri iyidir.
h) Kimyasal bileşim aralıkları geniş olmasına rağmen yakın özellikler elde edilebilir.
ı) Talaşlı imalat tekniğinde iyi işlenebilirler. .
j) Ergitmc ve dökiim işlemleri nispeten daha ucuzdur.
k) Çeliklerc uygulanan ısıl işlemler dokme demirlere de uygulanabilir.