Kategori arşivi: Toz Metalurjisi

Katı Faz Sinterlemesi

Yazıyı Paylaş

Katı Faz Sinterlemesi işlemi üç aşamada gerçekleşir

1. Aşama:

Parçacıklar arası temas “boyun” olarak adlandırılan sinter köprülerine dönüşür. Bu aşamada toz parçacıkları birbirinden bağımsız ve müstakildirler. İki parçacık arasındaki temas düzlemlerinde tane sınırı oluşumu başlar. Parçacıkların merkezleri çok küçük bir miktar birbirlerine yaklaşır. (Hacimsel daralma sınırlıdır.)

2. Aşama:

Güçlü boyun oluşumuna müteakip bu ara aşamada şayet x:a oranı belli bir değerin üzerine çıkacak olur ise müstakil tane şekli tanınabilirliliğini kaybeder. Düzenli bir boşluk ağı oluşumu gözlenir ve yeni mikro yapı oluşumuna izin veren tane büyümesi vuku bulur. Gözenekler parça yüzeyine kadar birbiri ile bağlantılıdır. Boyutsal küçülmenin en fazla görüldüğü aşama bu ara aşamadır.

Sinterleme sırasında içyapıda meydana gelen değişimler

3. Aşama:

Kapalı gözenek miktarı hızla azalır. Birbirinden izole edilen gözenekler küresel şekil kazanmaya başlar. Şayet gözenekler içerisinde hapsolmuş ve dışarıya çıkması (difüz olması) mümkün olmayan gaz varsa ve gözenekteki gazın basıncı ile yüzey geriniminden doğan basınç denge halini aldığında sinterlenmiş yapıda teorik yoğunluğa çıkmak mümkün olamaz. Şayet vakumla sinterleme yönteminde olduğu üzere gözeneklerde gaz yok ise veya gözenekteki gaz ana yapıdan kolayca difüz olup sistemden uzaklaşabiliyorsa yoğunluk artışı devam eder ve %100 teorik yoğunluğa ulaşıla bilinir.

Yazıyı Paylaş

Toz Metalurjisi Nedir ?

Yazıyı Paylaş

Toz Metalurjisi yöntemi geleneksel olan metal şekillendirme yöntemleri olan döküm, talaş kaldırma, sıcak ve soğuk presleme gibi proseslere alternatif olarak geliştirlmiştir. Toz Metalurjisi yöntemiyle imalatı zor parçaların (küçük, fonksiyonel, kompozit yapılar, vb.) toz formunda hammaddelerden başlayarak ekonomik, yüksek mukavemetli ve minimum toleransta üretilmesi yöntem ve tekniğidir. Genel olarak metal tozlarının bir kalıpta sıkıştırılmasının ardından ergime sıcaklığının altında sinterlenmesi esasına dayanır.

Toz metalurjisi genel akış diyagramı
Toz Metalurjisi Nedir ? yazısına devam et
Yazıyı Paylaş