Etiket arşivi: dökme demir

Dökme Demirlerin Genel Özellikleri

Yazıyı Paylaş

Aralarında farklılıklar oluşmakla birlikte beyaz dökme demir dışındaki dökme demirlerin genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir;

a) Titreşim söndürme kabiliyetleri yüksektir.
b) Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, yüzeylerinde tufal oluşmaz.
c) Basma dayarumlan, çekme dayanımmin 3 ile 5 katıdır.
d) Korozyon dayanımlan eelikkirden daha iyidir.
e) Aşınma dayanımlan iyidir.
f) Ergime sıcaklıkları eeliklerden düşüktür (1150-1300°C).
g) Ergimiş halde alaşkanlıklan ve kalıp doldurnıa özellikleri iyidir.
h) Kimyasal bileşim aralıkları geniş olmasına rağmen yakın özellikler elde edilebilir.
ı) Talaşlı imalat tekniğinde iyi işlenebilirler. .
j) Ergitmc ve dökiim işlemleri nispeten daha ucuzdur.
k) Çeliklerc uygulanan ısıl işlemler dokme demirlere de uygulanabilir.

Yazıyı Paylaş