Dökümün Yapısı

Yazıyı Paylaş

Ergitilmiş metalin kalıba dökülür ve katılaşmaya bırakılır. Kalıpta, son şekle sahip döküm parça üretilir.Sıvı halden katılaşan döküm malzemede 3 tür yapı oluşur.

Çil bölgesi : Heterojen çekirdeklenme sonucu döküm yüzeyinde küçük, rastgele yönlenmiş tanelerin oluşturduğu bölgedir.

Sütunsal bölge: Dökümün katılaşması esnasında rekabetçi büyümenin sonucu olarak yönlenmiş oryantasyona sahip uzamış tanelere sahip bölgedir.

Eşeksenli bölge: Geniş yaygınlıkta çekirdeklenme sonucu dökümün merkezinde rastgele yönlenmiş tanelerden oluşmuşan bölgedir.

Döküm yapının oluşma aşamaları:

  1. Çekirdeklenme başlar
  2. Çil bölgesi oluşumu
  3. Tercihli büyüme ile sütunsal oluşum
  4. İlave çekirdeklenme ile eş eksen bölge oluşması

 

1. Çekirdeklenmenin başlaması: Çekirdeklenme ilk olarak soğuk olan kalıp çeperlerinden başlar.  Sıvı metal kalıp çeperlerine temasıyla ilk çekirdekler oluşmaya başlar.

dokum-cekirdek

2. Çil Bölgesinin Oluşumu :  Döküm yüzeyinde dar bir bant halinde rastgele yönlenmiş tanelerin oluşturduğu bölgedir. Kalıp duvarları heterojen çekirdeklenmenin oluşabileceği pek çok yüzey sağlar. Taneler çekirdeklenmeye başlar ve kalıp duvarı boyunca büyür.

dokum-cil-olusumu
3.Tercihli Büyüme İle Sütunsal Oluşum : Belli kristallografikyönde yönlendirilmiş uzun taneleri içerir. Dökümün ısısı kalıp tarafından uzaklaştırıldığında, çil bölgesindeki taneler ısı akışına ters yönde veya dökümün en soğuk bölgesinden en sıcak bölgesine doğru büyür. Taneler kalıp duvarına dik yönde büyürler.

dokum-sutunsal-tane

4. Eşeksenli Bölgelerin Oluşumu : Düşük döküm sıcaklığı, alaşım elementleri veya tane inceltme ile aşılayıcı malzemelerin neden olduğu rastgele yönlendirilmiş taneleri içerir. Sütünsal tanelerin büyümesini durdururlar. Parçanın bir kısmının izotropik davranış göstermesine neden olur.

dokum-eseksenli-tane

Yazıyı Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir