Kategori arşivi: Genel

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nedir?

Yazıyı Paylaş

Malzeme bilimi ve mühendisliği, malzemelerin yapıları, özellikleri ve performanslarını anlamayı amaçlayan ve bu bilgileri kullanarak yeni malzemelerin geliştirilmesiyle ilgilenen bir disiplindir. Bu blog yazısında, malzeme bilimi ve mühendisliği hakkında genel bir bakış sunmayı ve disiplinin tarihçesinden temel konularına, malzeme keşfi ve tasarımı için yaklaşımlardan uygulama alanlarına kadar bir dizi konuyu ele almayı planlıyoruz. Ayrıca, malzeme bilimi ve mühendisliğinin geleceği hakkında da biraz spekülasyonda bulunacağız. Hazırsanız, malzemelerin sırlarını keşfetmek için bu heyecan verici yolculuğa çıkalım!

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Tanımı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Tanımı

Malzeme bilimi ve mühendisliği, malzemelerin yapısını, özelliklerini, üretimlerini ve kullanımlarını inceleyen ve geliştiren bir disiplindir. Bu alanda çalışan mühendisler, yeni malzemeler geliştirerek mevcut teknolojiyi ilerletmeyi amaçlar. Malzeme bilimi ve mühendisliği, pek çok endüstri dalında kullanılan malzemelerin performansını artırmak, daha dayanıklı ve etkili malzemelerin üretilmesini sağlamak için önemli bir rol oynar.

Malzeme bilimi ve mühendisliği, metal, seramik, polimer, kompozit ve nanomalzemeler gibi farklı malzeme türlerini inceler. Bu materyallerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerini anlamak, malzemelerin kullanım alanlarını belirlemek ve malzemelerin üretim süreçlerini optimize etmek amacıyla çeşitli analiz ve deneyler yapılır.

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinin Tarihçesi

Malzeme bilimi ve mühendisliği, malzemelerin özelliklerini ve davranışını anlamak, geliştirmek ve uygulamak için disiplinler arası bir yaklaşımı benimser. Bu disiplinin tarihçesi, insanların malzemelere olan ilgisinden ve malzemelerin kullanımının evriminden başlar.

İnsanoğlunun malzemelerle olan ilişkisi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Taş devrinde insanlar, taşları kullanarak araçlar ve silahlar yapmışlardır. Daha sonra, insanlar metal işleme teknikleri geliştirdiler ve tunç, demir ve çelik gibi metalleri kullanarak daha karmaşık yapılar inşa ettiler.

Malzeme bilimi ve mühendisliğinin modern formu, 20. yüzyılda ortaya çıktı. İlk olarak, bilim adamları ve mühendisler malzemelerin atomik ve moleküler yapısını anlamaya yönelik çalışmalar yapmaya başladılar. Bu çalışmaların sonucunda malzemelerin özellikleri ve davranışı daha iyi anlaşılmıştır.

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinin Tarihçesi İçin Önemli Olaylar:

  • 1920’ler: Kuantum mekaniği ve atom yapısı alanındaki çalışmalar malzemelerin davranışını anlamayı sağlamıştır.
  • 1940’lar: Polimerlerin sentezi ve kompozit malzemelerin geliştirilmesi ile malzeme bilimi ve mühendisliği daha da ilerlemiştir.
  • 1950’ler: Yarıiletken malzemelerin keşfi, elektronik endüstrisinde devrim yaratmıştır.
  • 1960’lar: Malzemelerin mikro yapılarının kontrolüne yönelik tekniklerin geliştirilmesi, malzeme mühendisliğini büyük ölçüde etkilemiştir.
YılÖnemli Olay
1970’lerKompozit malzemelerin yaygın kullanımı ve yenilikçi yapı malzemelerinin geliştirilmesi
1980’lerNanomalzemelerin keşfi ve nanoteknolojinin gelişimi
1990’larBiyo-uyumlu malzemelerin geliştirilmesi ve tıp alanındaki uygulamaları

Bu önemli kilometre taşlarının yanı sıra, malzeme bilimi ve mühendisliği günümüzde hızla gelişmektedir. Yeni malzemelerin keşfi, nanoteknoloji, enerji depolama sistemleri ve uzay araştırmaları gibi alanlarda devrim yapmaktadır. Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar, malzeme bilimi ve mühendisliği disiplinini daha da önemli hale getirmektedir.

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği İçin Temel Konular

Malzeme bilimi ve mühendisliği, malzemelerin özelliklerini anlama, analiz etme, tasarlama ve geliştirme sürecini kapsayan disiplinler arası bir alandır. Bu alanda çalışan mühendisler ve bilim insanları, farklı malzeme tiplerinin yapısını, özelliklerini ve uygulama alanlarını inceleyerek yenilikçi çözümler üretir. Temel konuların öğrenilmesi ve anlaşılması, malzeme bilimi ve mühendisliği alanında başarılı bir kariyer için önemlidir.

Bir taramalı Elektron Mikroskobu resmi
Bir taramalı Elektron Mikroskobu resmi

Malzeme Karakterizasyonu: Malzeme bilimi ve mühendisliği, malzemelerin tanımlanması, sınıflandırılması ve karakterizasyonuyla ilgilenir. Bu süreçte, malzemelerin yapısal, mekanik, termal ve elektriksel özellikleri dikkate alınır. Malzeme karakterizasyonu için kullanılan yöntemler arasında mikroskopik analizler, X-ışını difraksiyonu, termal analiz ve mekanik testler bulunur. Bu yöntemler, malzemelerin özelliklerini belirlemek ve performansını artırmak için önemlidir.

Malzeme İmalatı: Malzeme bilimi ve mühendisliği, malzemelerin üretim sürecini de kapsar. Malzemelerin nasıl üretileceği, hangi yöntemlerin kullanılacağı ve hangi parametrelerin kontrol edileceği, malzeme imalatının temel konuları arasındadır. İmalat süreci, malzemenin özelliklerini doğrudan etkileyebilecek faktörleri içerir. Bu nedenle, malzeme bilimi ve mühendisliği öğrencileri, imalat teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve malzeme imalatının nasıl optimize edileceğini öğrenmelidir.

Malzeme Mekaniği: Malzeme bilimi ve mühendisliği, malzemelerin mekanik davranışını inceleyen malzeme mekaniği alanıyla da ilgilidir. Malzeme mekaniği, malzemelerin deformasyon, gerilme, kırılma ve yorulma gibi mekanik özelliklerini analiz eder. Bu analizler, malzemelerin dayanıklılığı ve güvenilirliği hakkında bilgi sağlar. Malzeme mekaniği prensipleri, mühendislerin yapısal bileşenlerin tasarımında güvenlik faktörlerini hesaplamalarına yardımcı olur.

Malzeme Bilimi İçin Temel Konular:

Malzeme KarakterizasyonuMalzeme İmalatıMalzeme Mekaniği
Mikroskopik analizlerÜretim süreciDeformasyon analizi
X-ışını difraksiyonuİmalat teknikleriGerilme analizi
Termal analizKontrol parametreleriKırılma analizi
Mekanik testlerOptimizasyonYorulma analizi

Malzeme Keşfi Ve Tasarımı İçin Yaklaşımlar

Malzeme Keşfi ve Tasarımı İçin Yaklaşımlar

Malzeme bilimi ve mühendisliği, günümüz teknolojisinin gelişiminde büyük bir rol oynamaktadır. Yeni malzemelerin keşfedilmesi ve tasarlanması, birçok endüstriyel uygulama ve yenilikçi ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Malzeme keşfi ve tasarımı için ise çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır.

1. Deney Temelli Yaklaşım:

Bu yöntemde, malzeme özelliklerini ve davranışını belirlemek için deneyler yapılır. Malzemenin farklı bileşenlerini ve kimyasal yapılarını değiştirerek, istenen özelliklere sahip malzemelerin elde edilmesi hedeflenir. Bu yaklaşım, özellikle laboratuvar ortamında yapılan deneylerle malzemenin karakterizasyonu ve analizi üzerine odaklanır.

2. Modelleme ve Simülasyon Yaklaşımı:

Bu yöntemde, bilgisayar tabanlı matematiksel modeller kullanılarak malzemelerin özellikleri ve davranışları tahmin edilir. Modelleme ve simülasyon teknikleri sayesinde, örneğin malzeme numunesinin yapısal ve mekanik özellikleri analiz edilebilir. Bu yaklaşım, zaman ve maliyet açısından etkili bir yöntem olabilir ve potansiyel malzeme adaylarının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinin Uygulama Alanları

Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Uygulama Alanları

Malzeme bilimi ve mühendisliği, gelişen teknolojiyle birlikte önemi ve kullanım alanları hızla artan bir disiplindir. Birçok sektörde malzeme bilimi ve mühendisliği, yeni malzemelerin keşfi ve geliştirilmesi, mevcut malzemelerin iyileştirilmesi ve farklı uygulamalar için tasarımı gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.

Malzeme bilimi ve mühendisliğinin uygulama alanları, enerji, sağlık, yapı, otomotiv, havacılık, elektronik ve çevre gibi çeşitli endüstrileri kapsamaktadır. Bu alanlarda malzeme bilimi ve mühendisliği, daha dayanıklı, hafif, esnek, enerji verimli ve çevre dostu malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımı konularında çalışmalar yapmaktadır.

Örneğin, enerji sektöründe, güneş panelleri, yakıt hücreleri ve enerji depolama sistemleri için daha etkili ve verimli malzemelerin geliştirilmesi malzeme bilimi ve mühendisliğinin uygulama alanlarından biridir. Benzer şekilde, sağlık sektöründe ise biyomalzemelerin (implantlar, yapay organlar, doku mühendisliği malzemeleri) tasarımı ve üretimi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Malzeme bilimi ve mühendisliği, aynı zamanda yapı sektöründe de büyük bir öneme sahiptir. Dayanıklı, hafif ve yüksek performanslı yapı malzemelerinin geliştirilmesi sayesinde daha güvenli ve enerji verimli yapılar inşa edilebilmektedir. Otomotiv ve havacılık sektörlerinde ise daha hafif ve güvenli malzemelerin kullanımı, yakıt verimliliği ve performansı artırmaktadır.

Elektronik sektöründe de malzeme bilimi ve mühendisliğinin uygulama alanları bulunmaktadır. Yarı iletken malzemelerin tasarımı ve üretimi, nanoteknoloji ve optoelektronik alanlarındaki gelişmeler malzeme bilimi ve mühendisliğinin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, çevre dostu malzemelerin üretimi ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı gibi konular da bu disiplinin uygulama alanlarından biridir.

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinin Geleceği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Geleceği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, günümüzde hızla gelişen ve büyüyen bir alandır. Bu disiplin, yeni malzemelerin keşfedilmesi, tasarlanması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Gelecekte, malzeme bilimi ve mühendisliğinin birçok önemli rolü olacağı öngörülmektedir. Bu blog yazısında, malzeme bilimi ve mühendisliğinin gelecekteki potansiyel başlıklara odaklanacağız.

1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Yapay Zeka

Yapay zeka, malzeme bilimi ve mühendisliğinin gelecekteki en büyük itici güçlerinden biri olacak. Yapay zeka, malzeme keşfinde büyük bir rol oynayarak, yeni malzemelerin keşfedilme sürecini hızlandıracak ve bu alanda büyük bir ilerleme sağlayacaktır. Ayrıca, yapay zeka tabanlı tasarım ve üretim süreçleri, malzemelerin daha optimize edilmiş özelliklerle geliştirilmesini mümkün kılacaktır.

2. Nano-malzemelerin Yükselişi

Nano-teknoloji, malzeme bilimi ve mühendisliğinin gelecekteki bir diğer önemli alanı olacak. Nano-malzemeler, atomik ve moleküler düzeyde kontrol edilebildiği için, daha yüksek performans, daha hafif ve daha dayanıklı malzemelerin geliştirilmesine imkan sağlar. Nano-malzemeler ayrıca enerji depolama, elektronik ve tıp gibi birçok sektörde devrim niteliğinde yeniliklere olanak tanır.

3. Yeşil Malzemeler ve Sürdürülebilirlik

Gelecekte, malzeme bilimi ve mühendisliği alanında sürdürülebilirlik önemli bir konu olacak. Yeşil malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımı, çevresel etkilerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Geri dönüştürülebilir malzemeler, biyobozunur malzemeler ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan malzemeler, gelecekteki malzeme tasarımı ve üretiminde büyük bir rol oynayacaktır.

Yukarıdaki başlıklar, malzeme bilimi ve mühendisliğinin gelecekteki potansiyelini yansıtmaktadır. Yapay zeka, nano-malzemeler ve sürdürülebilirlik gibi konular, bu alanda önemli gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Gelecekte, malzeme bilimi ve mühendisliği daha da önem kazanacak ve birçok sektöre büyük katkılar sağlayacaktır.

Sık Sorulan Sorular

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği nedir?

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, malzemelerin özelliklerini, yapısını, davranışını ve performansını inceleyen ve bu bilgileri kullanarak yeni malzemeler geliştiren bir disiplindir.

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinin geçmişi nedir?

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. İnsanlar, taş, ahşap, metal gibi malzemeleri keşfetmiş ve kullanmışlardır. Modern anlamda ise 20. yüzyılın başlarında gelişmeye başlamıştır.

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği hangi temel konuları içerir?

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, atom ve moleküler yapı, kristal yapı, faz diyagramları, mekanik özellikler, elektriksel ve manyetik özellikler gibi temel konuları içerir.

Malzeme keşfi ve tasarımı için hangi yaklaşımlar kullanılır?

Malzeme keşfi ve tasarımı için deneysel, teorik ve hesaplamalı yaklaşımlar kullanılır. Malzeme özelliklerinin modellenmesi, simülasyonları ve veri tabanlarının oluşturulması gibi yöntemler kullanılabilir.

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği hangi alanlarda uygulanır?

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, havacılık, otomotiv, enerji, elektronik, tıp, yapı malzemeleri gibi birçok alanda uygulanır. Yeni malzemelerin geliştirilmesi ve mevcut malzemelerin iyileştirilmesi için kullanılır.

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliğinin geleceği nasıl şekillenecek?

Gelecekte Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, daha sürdürülebilir, dayanıklı, hafif ve yüksek performanslı malzemelerin geliştirilmesine odaklanacak. Nanoteknoloji ve biyomalzemeler gibi alanlar da gelecekte önem kazanacaktır.

Yazıyı Paylaş

Post doktora yapmanın avantajları

Yazıyı Paylaş

Post doktora yapmanın avantajları, kariyer hedeflerinize ve kişisel tercihlerinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, bu avantajlar genellikle araştırma becerilerinizi geliştirme, uzmanlık alanınızı genişletme, akademik ve profesyonel ağınızı büyütme ve kariyer fırsatlarınızı artırma gibi alanlarda yoğunlaşır. Bu deneyim, akademik ve endüstriyel kariyerinizde ilerlemeye yardımcı olacak değerli bilgi ve beceriler kazandırabilir.

Post doktora avantajları, bireysel deneyiminize ve özel programınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, bu avantajlar, akademik ve endüstriyel kariyerinize katkıda bulunan değerli bilgi, beceri ve deneyimler sunma potansiyeline sahiptir.

Post doktora yada diger bir adiyla doktora sonrasi arastirma yapmanin faydalari şunlardır:

Post doktora yapmanın avantajları yazısına devam et
Yazıyı Paylaş

Modern fiziğin babası: Isaac Newton’un Hayatı

Yazıyı Paylaş

“Dünya beni nasıl görüyor bilemem; ama ben kendimi, henüz keşfedilmemiş gerçeklerle dolu bir okyanusun kıyısında oynayan, düzgün bir çakıl taşı ya da güzel bir deniz kabuğu bulduğunda sevinen bir çocuk gibi görüyorum.”

Newton

Yerçekiminin teorisyeni Isaac Newton (1642-1727) 27 yaşında Matematik profesörü olması günümüz şartlarında şaşırtıcı olsa da, kendisini tanıyanlar için bu olması gereken, hatta olmaması durumunda şaşırtıcı olabilecek bir şeydi! Zira söz konusu kişi, daha küçük yaşlardan itibaren kafayı gezegenlerin hareketlerine takan, ilk aynalı teleskopu geliştiren, renk ve ışığın niteliklerine dair sarsıcı açıklamalar yapan ve her şeyden önemlisi de, yerçekimi olarak bildiğimiz evrensel kütle çekimi yasasını ortaya atan Isaac Newton ise, her şey mümkündü! Neden mi? Zira, o güne kadar şaşkın gözlerle kavranmaya çalışılan fizik, onun oyuna girmesi ve yaptıkları ile birlikte; büyük bir doğruluğa dayanan matematik kanunları ile açıklanabilir bir bilim olmuştu. Newton, doğduğunda bilimsel devrim çoktan başlamış da olsa, bulgularıyla modern fizik biliminin temel entelektüel enstrümanlarını oluşturmuştu. .

Daha önceki dağınık ve kopuk haldeki çalışmalar Newton’un katkısıyla kuramsal bir sisteme oturmuştu. Fizik (evrensel çekim yasası ve optik), matematik (türev ve integral hesapları) ve astronomi (gök mekaniği) alanlarında çalışan Newton, henüz 26 yaşında iken matematik profesörü olmuştu.
Modern fiziğin babası: Isaac Newton’un Hayatı yazısına devam et
Yazıyı Paylaş

Binance Komisyon İndirimi [%20+%25]

Yazıyı Paylaş

Dünyanının en büyük ve en güvenilir borsalarından biri olan Binance yeni üye olan kullanıcılara özel 20% komisyon indirimi sunuyor. Ayrıca hesabınızda Binance Coin (BNB) tutarak ekstra 25% komisyon indirimi sağlayabilirsiniz. Toplamda %45 oranında bir komisyon indirimi kazanacaksınız. 100 TL lık bir işlem yaptığınızda sadece 0.06 TL ödeyeceksiniz.

20% komisyon indirimli bir üyelik açmak için tıklayınız. Referans kısmında ‘CIF1SVRS‘ kodu olmalıdır.

Üyeliğinizi açtıktan sonra ektrsa %25 kazanmak için BNB coin alın ve komisyonlarınız otomatik olarak indirimli bir şekilde BNB ile ödenecek.

Binance %20 + %25 komisyon indirimi: CIF1SVRS

Bu indirimden faydalanmak için yeni bir üyelik açmanız gerekiyor. Eski kullanıcıları bu kampanyadan faydalanamıyor. Ancak yeni bir hesap açarak bu firstattan faydalanılabilir.

İlk defa bitcoin alacaksanız nasıl bitcoin alındığını anlatan bu yazımıza göz atın.

Bol kazançlar!

Yazıyı Paylaş

Bitcoin Nereden ve Nasıl Alınır?

Yazıyı Paylaş

Dijital altın = Bitcoin… metalurji mühendisleri altın üretiminde görev alıyorsa dijital altın ile uğraşmalı diye düşünüyorum 🙂

Eğer bu yazıyı okuyorsanız eminim sizde mutlaka eşinizden/dostunuzdan veya haberlerden mutlaka kripto paraları duydunuz. Ancak nereden alınır satılır öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu yazımızında nasıl bitcoin yatırımı yapıldığını detaylı olarak açıklayacağız.

Şimdiden belirtmek istiyorum kripto paraları almak marketten ekmek almaktan daha kolay çünkü telefonunuzdan mobil uygulama ile kolayca işlem yapabilirsiniz. Herhangi bir fiziki işlem yok!

Bitcoin almak, marketten ekmek almaktan daha kolay!

Binance %20 + %25 komisyon indirimi
CIF1SVRS

1. Bitcoin borsası (Binance) üyeliği

Bitcoin alabilmek için öncelikle bir borsada hesabınızın bulunması gerekiyor. Bu hesabı paranızı ve coinlerinizi saklayabileceğiniz banka hesabınız olarak düşünebilirsiniz. Türkiye’de bir çok dijital para borsası mevcut. Bunların arasından binance borsasını tavsiye edebilirim. Komisyonlar oranlari diğer borsalara göre çok düşük ve yüzlerce kripto parayı destekliyor. Ayrıca, sitenin Türkçe dil desteği de mevcut. Bu link üye olursanız tüm ödeyeceğiniz komisyonlaradan (ömür boyu) %20 indirim kazanacaksınız.

Binance hesap oluşturma ve %20 komisyon indirimi
Binance hesap oluşturma ve 20% komisyon indirimi

2. Nasıl para (TL) yatırılır?

Hesabınıza para yatırmak için iki seçeneğiniz mevcut: Banka/Kredi kartı veya Havale/Eft. Kredi kartı ile alım işleminin yüksek komisyonu olduğundan dolayı ben bu işlemi tavsiye etmiyorum. Komisyon benim için önemli değil diyorsanız –Kripto Al-Kredi/Banka Kartı– adımlarını takip ediniz.

Kredi kartı yerine, hesabınıza nakit TL havale yada EFT yapıp bitcoin ve diğer coinleri almak daha uygun fiyatlı. Bitcoin almak için önce hesabınızda para olması gerekir. Siteye yukarıda gösterildigi gibi indirimli üye olduktan sonra, hesabınıza TL olarak para kolayca para yatırabilirsiniz. Anasayfadaki “Cüzdan – Spot Cüzdan-Yatırma” adımlarını izleyin. Minimum yatıma tutarı 100 TL’dir. Banka hesabınızı veya Papara hesabınızı kullanarak para yatırabilirsiniz. Burada size verilen referans kodunu mutlaka EFT açıklamasına yazmalısınız.

Binance hesabına TL para yatırmak

Para yatırdınız. Paranın hesabınıza geçmesi biraz vakit alabilir panik yok! biraz sabır…

Peki şimdi nasıl kripto para alınacak?

3. Bitcoin satın alma

“Kripto Al – Nakit Bakiye” sekmesine tıklayın. İstediğiniz miktarı girip işlemi onaylayın. Artık sizin de bitcoininiz var 🙂

TL ile bitcoin almak

Sorunuz olursa lütfen yorum kısmına yazınız. Binance 20% komisyon indirim kodu ve referans

Yazıyı Paylaş

Callister Answers to Concept Check Questions of Callister

Yazıyı Paylaş

Callister, Rethwisch: Materials Science and Engineering: An Introduction, 9th Edition, Concept Check Questions and Answers

9th Edition is the latest version of the book so it includes new questions that are not seen in the previous versions.

Answers to the concept check question of all chapters (1-22) pdf, Callister concept check solutions

DOWNLOAD

Yazıyı Paylaş

Suyun hacmi, donunca niçin küçülmüyor?

Yazıyı Paylaş

Suyun hacmi donunca neden artar?

Günümüzde ilim o kadar gelişmiştir ki, atomun, çekirdeğinin, çevremizdeki her şeyin, dünyamızın hatta gökyüzündeki yıldızların hareketlerinin şimdiye kadar keşfedilen ve bilinen fizik kuralları ile izahı mümkündür. Bildiğimiz her şey fizik kurallarına uyar. Bir şey hariç. Suyun hacmi, donunca niçin küçülmüyor? yazısına devam et

Yazıyı Paylaş

İngiltere’de trafik niçin soldan akar?

Yazıyı Paylaş

Bir zamanlar herkes İngilizler gibi yolun solundan gidiyordu. Bunun için de çok geçerli bir sebep vardı.

Yüzyıllarca önce yolun karşısından gelenin dost mu, yoksa düşman mı olduğunu kestirmek mümkün değildi. İnsanların çoğu sağ ellerini kullandıkları için, yolun solundan, duvar dibinden (yaya veya atla) giderek sol taraflarını emniyete alır, sağ ellerini kılıçlarını hemen çekecek şekilde hazır bekletirlerdi. İngiltere’de trafik niçin soldan akar? yazısına devam et

Yazıyı Paylaş

Sadece Metalurji Ve Malzeme Mühendislerinin Bildiği 15 Şey

Yazıyı Paylaş

1. Çevrelerindeki insanlar her zaman Meteoroloji ile karıştırırlar.

Meteorolojist değillerdir! Hava durumuyla korozif ortamlar bazında ilgilenirler. Bi’ de gezeceklerse hava durumuna bakarlar.  İşte metalurji ve malzeme mühendisliği.
 

2. Pas, asla, sadece pas değildir. En sevmedikleri ortam korozif ortamdır.

Korozif ortamla, korozyonla başlayalım! Herkesin bildiği en basit korozyon “pas”tır. Pas denilen şey, demiroksit için verilmiş isimdir. Bir korozyon ürünüdür, korozyon şeklidir. Yani korozyon malzemenin çeşitli yollarla bozunarak “kütle kaybetmesi” olayıdır. Ayrıca korozyon ürünlerinin rengi (artık pas demiyoruz!) sadece kahverengi olmaz! Bakır korozyonu yeşildir. Amerikalıların Özgürlük Anıtı da bakırdan yapılmıştır ve korozyon sonucunda şimdi rengine bürünmüştür. Küçük bir gerçek daha, paslanmaz çelik de paslanır!
 

3. Bir Sevdiklerinin Adını Bir De Demirin Atom Numarasını Unutmazlar!

Metalurji ve malzeme mühendisliği, inşaat demiriyle(?) sınırlı değildir! İnşaat demiri diye bir şey yoktur! Demir dediğin saf bir elementtir ve sen onu inşaatta veya başka yerde kullanamazsın. Çünkü yeterli mukavemeti yoktur.İşte bu sebepten dolayı inşaat demiri denmez! Yapı çeliği veya donatı çeliğidir adı! Resimdeki yapı çeliğinin adı da nervürlü yapı çeliğidir! O nervürlerin eğim açıları, nervür aralıkları, nervür şekilleri vs. hepsinin bir standardı vardır. (Hadi standart bonusu: TS 708 / 2010)
 

4. Zihinlerinde Mikroyapı Fotoğrafı Çekmeye Bayılırlar.

Metalurji ve malzeme mühendisi malzemeye bakınca, bakışları metalin içine işler. Gördüğü ürünün mikroyapı fotoğrafı zihninde canlanmayana metalurjist denmez!  Bir metal sadece metal değildir! Mikroyapı fotoğrafının dili vardır, çok şey anlatır. (Resimdeki tipik bir ferrit mikroyapısıdır. Ferrit ne ola ki? Dur, sabır, anlatılacak.)
 

5. Kristal deyince akıllarına direkt yapı gelir.

Malzemelerde kristal yapı denen bir olay vardır. Bu geometrik yapı birçok etmenden etkilenir. Ayrıca bu yapı hem seramiklerde hem de metaller de mevcuttur. Atomları düzenli dizilmeyen malzemelere de amorf denir. Bunları bilmeyene de metalurji ve malzeme mühendisi denmez. Saf malzemelerin kristal yapısında atomların dizildiği noktalarda sadece o elementin atomları bulunur. Başka atomlar bu yerleri işgal ederse işte ona katı çözelti denir. Metallerde buna alaşım denir. Bazı elementler birbiri içinde %100’e kadar çözülebilir, bazıları belirli miktarlar kadar çözülebilir.
 

6. Çelik diyince aklına bu grafik (demir-sementit denge diyagramı) gelmeyene metalurjist denmez.

Çelik diyince aklına bu grafik (demir-sementit denge diyagramı) gelmeyene metalurjist denmez.. 3500’den fazla çelik türü vardır ve her geçen gün sayısı artmaktadır! (Her alaşımın kendine has bir denge diyagramı mevcuttur.) Çelik; demirin en fazla kütlece %2 karbonla alaşımlanmış halidir. Ferrit dediğimiz Fe’nin en fazla %0.025 Karbon(C) çözebildiği fazdır ve her fazın kendine has kristal yapısı, sertliği, mukavemeti gibi mekanik özellikleri bulunur. Bir malzemede birden çok faz bir arada bulunur!
 

7. Seramik malzemelerin sadece çamur olmadığını çok iyi bilirler.

Seramik malzemeler de sadece çamur değildir! Örneğin killer hidratlı alüminasilikatlardır [ (Al)2(Si)2(OH)4 ]. Yahut şişesini gördüğünüz beyaz pudra veya talk pudrası olarak bilinen ürün de aslında bir seramiktir! Talk = [ 3(MgO).4(Si(O)2).(H)2O ] Seramiklerin çok özellikleri vardır. Yani sadece pişik için kullanılmaz! Uzaysanayisinden elektronik sanayisine kadar birçok alanda karşımıza çıkar. Fırınlarda bile var!
 

8. Onlar için Plastik yoktur, Polimer malzeme vardır.

1.bp.blogspot.com

Daha polimerlerden bahsedemedik bile! Plastik olarak bilinirler. Aslında plastik denilen şey, malzemede bir şekil değiştirme türüdür. Kalıcı olarak şekil değişimini ifade eder. Polimer malzemelerin(artık plastik demiyoruz) bazıları büyük miktarlarda plastik şekil değiştirme kabiliyetine sahip oldukları için plastik denmeye başlanmış. “Termoset”i vardır, “termoplastik”i vardır, “elastomer”i vardır.  Termoset polimerler sıcaklık arttıkça sıvılaşmaya yaklaşmazlar. Bozunurlar. Termoplastikler sıcaklıkla artışıyla sıvılaşmaya doğru giderler. Elastomerler (lastik gibi) büyük elastik şekil değişimi gösterirler. Yani kuvvet kalkınca ilk hallerine dönerler. Teflon’un aslında polimer olduğunu bilirler. Teflon, DuPont firmasının patentli ürünün adıdır. Teflon politetrafloroetilen(PTFE) bir polimerdir. .Artık tabi ki plastik demiyoruz, polimer malzeme diyoruz.
 

9. Ortalığı Çok Fazla Kırıp Dökerler.

Polimerler ile plastik şekil vermeyi de anlattık. Şimdi gelelim bir sonraki safhaya. Her malzemenin mekanik özelliklerini anlatan grafikler mevcuttur. Bu grafikleri de çeşitli tahribatlı testlerle yaparlar. Örneğimiz çekme çekme testi üzerinden gerilme-şekil değiştirme (gerinim,gerinme) grafiğidir. Plastik şekil değişimine başlama noktasına akma sınırı denir, o sınırın ifade ettiği kuvvete de akma mukavemeti denir. Çekme mukavemeti de malzemenin kaldırabileceği en çok güç anlamındadır.
 

10. Her malzemeye farklı davranılacağını çok iyi bilirler.

Bir malzeme beklenen davranışı sergilemeyebilir. Bunun bir çok sebebi olabilir. Mesela malzeme göstermesi beklenen akışkanlıkta değildir. Yahut, beklenen mukavemette değildir. Bıkmazlar, usanmazlar, o sebebi bulurlar. İşte üretim de başka bir macera… Malzeme üretimi ayrıdır, ürün üretimi ayrıdır. İstenen malzemeyle istenen ürün aynı anda dahi üretilebilir. Malzeme üretiminde, hammadeden üretimden tut, geridönüşümden bırak. Ergiyikten tut, yakarak üretmekten bırak… Ürün üretimi de ayrıdır. Kaynak olur (içinde bir sürü alt tür var), talaşlı olur, plastik şekil verme olur. Olur da olur… Enjeksiyonundan, dökümüne… Çeşit çeşit, tür tür, bol bol! Var da var. Çok var… Herbiri mikroyapıyı etkiler, üründen istediğin özellikleri etkiler. Küçük bir not daha, her sıvı metal sıcak renkte görünmez. Örneğin sıvı alüminyum metalik gri renktedir. Soğuk zannedip elinizi sokarsanız, bilin ki yaklaşık 600 santigrad ile oynuyorsunuz!
 

11. Terzilikten Pek Bi’ Anlarlar.

Kompozit malzemeler temel türlerin, çeşitli yöntemlerle birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkan malzeme grubudur. Fiberi (ip işte, ip) var, elyafı var! Birbirleriyle etkileşimleri, kendi içinde etkileşimleri, düğümleri birlikteliği bir çok şeyi incelerler. Bir zamanlar bunlar modaydı, şimdi nanomalzemeler ünlü oldu.
 

12. Ver Abime Bir Nano!

Ne meşhur oldu bu sıralar… Küçük bir not daha nano boyutta robot daha yapılamadı. Nano:  1 mm, 1 000 000 nanometredir. Yani, milimetrenin milyonda biri! Her hidrofobik(sudan korkan, su tutmayan, yani ıslanmayan) ürüne nanoteknoloji diyenlere de inanmayın arkadaş.
 

13. Malzeme Muayenesini doktor edasıyla yaparlar.

Malzeme Muayenesin’nin çeşit çeşit yöntemi vardır. Ama temelde tahribatlı ve tahribatsız olarak ayrılırlar. Sonra gelsin seviye seviye sertifikalar! Ürünü ürettik bitti, yok. Malzeme, o istenen malzeme mi? İçi dışı bir mi? Hepsine bakılır. Radyografik Muayene yapanı gördüyseniz  dozimetresiz dolaşmayın. Koşarak radyasyondan kaçılmaz!
 

14. Ne İş Yaparlar?

He he, hava durumu sunuyoruz… (!) (‘Meteoroloji’yi de “hava durumu sunuyor”a getirenlere esefle bakıyoruz!) Ülkemizde bu konu üzerine çeşitli bölümler mevcuttur. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği gibi bölümler, adı üzerinde mühendislik dallarıdır.
 

15. Titanik’in batmasının sebebi, metalurjik sebeplerdir!

Titanik’in batmasının sebebi, metalurjik sebeplerdir! Geminin su altındaki kısmında, malumunuz, su geçirmez perdelerle birbirinden ayrılmış bölümler mevcuttur. Titanik, su alırsa bu perdeler ve bölümler sayesinde geminin batması engellenir. Ancak Titanik üretilirken metalurjik etmenler tamamen gözardı edilmişti. Titanik perçinleri, içyapısı birbirinin aynısı olmayan perçinlerdi. Bazı perçinler çok daha fazla karbonluydu, bazıları az karbonluydu. Diğer bir husus da perçinlerin karbonsuzlaşmasıydı. Bu da perçinlerin farklı mekanik özellikler göstermesi demekti. Yani farklı kuvvet taşıma özellikleri vardı. Malzemeyle ilgili bilinmeyen bir etmen de aynı malzemenin farklı sıcaklıklarda farklı özellikler göstermesiydi. Titanik buz denizinde ilerken, geminin metal parçaları, sıcaklığın çok düşmesi nedeniyle gevrekleşmişti. Yani taşıyabileceğinin daha altıdaki kuvvetlerde ani kırılma gösterecekti. Çarpışma sonucu açılan delik bu sebeplerden dolayı büyümüştür. Böylece Batmayan Gemi, batmıştır…
 

Kaynak: Onedio

Yazıyı Paylaş