Kategori arşivi: Alüminyum

Alüminyum Alaşımlarının Özellikleri

Yazıyı Paylaş

Alüminyuma ilave edilen alaşım elementleri, malzemenin özelliklerini daha da iyileştirerek diğer metallere göre üstün olmasını sağlarlar. Alüminyum ve alüminyum alaşımları dünyada demir esaslı malzemelerden sonra en önemli metal grubunu oluşturur. Ayrıca hafif metaller arasında da gerek saf halde gerekse alaşım olarak en çok kullanılanıdır. Alüminyum alaşımlarının yaygın olarak kullanımında etkili olan faktörler şöyle sıralanabilir

Alüminyum Alaşımlarının Özellikleri yazısına devam et

Yazıyı Paylaş

Alüminyum Alaşımları ve Serileri

Yazıyı Paylaş

Isıl İşlem Uygulanamayan İşlem ve Döküm Alüminyum Alaşımları:

1xxx Serisi Alaşımlar: Bu alaşımlar minimum %99,0 alüminyum, empürite olarak da silisyum ve demir içerirler. Bu alaşımlar yüksek oranda haddelenerek levha veya folyo haline getirilerek kullanılırlar. 1100 alaşımının tavlanmış durumda çekme mukavemeti 90 MPa dır.

3xxx Serisi Alaşımlar: Bu serinin en önemli alaşımı 3003 tür . Bu alaşım 1100 alaşımına %1,25 mangan ilavesi ile oluşturulur. 3003 alaşımının tavlanmış durumda çekme dayanımı 110 MPa dır. Bu serinin alaşımları iyi işlenebilirliğin gerektiği yerlerde kullanılabilen genel amaçlı alaşımlardır. Alüminyum Alaşımları ve Serileri yazısına devam et

Yazıyı Paylaş

Alüminyum alaşımları için temper (ısıl işlem/kondisyon) göstergeleri

Yazıyı Paylaş

Döküm veya biçimlendirilmek suretiyle elde edilen, Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının ısıl işlem durumları, ilave edilen bir veya birkaç harf ile  tanımlanır.

Esasen 4 tür ısıl işlem göstergesi kullanılmaktadır. Bunlardan (O) tavlı ; (F) fabrikasyondan sonraki hali ; (H) rekristallizasyon temperatürünün altındaki sıcaklıklarda yapılan plastik şekillendirme sonucu sertlik ve mukavemetin artışı (T) ısıl işlem halini göstermektedir. (W) solusyona alma ısıl işlemlnden sonraki kalıcı olmayan yapıyı göstermekle beraber, şayet zamanı verilmiş ise o takdirde belirli bir ısıl işlem ifade edilmiş olmaktadır.

Alüminyum alaşımları için temper (ısıl işlem/kondisyon) göstergeleri yazısına devam et
Yazıyı Paylaş

Alüminyum Yaşlanma Teorisi

Yazıyı Paylaş

Yaşlanma olayını izah eden bir çok teori ortaya atılmış olmasına rağmen bunlardan en tutarlısı 1935 yılında Wassermann ve Weert tarafından ortaya atılmıştır. Uzun çalışmalar sonucu ortaya konan bu teori şöyledir.

Bu iki bilgin teorilerini Al-Cu alaşımını X-ışını ile inceledikten sonra ortaya atmışlardır. Bu incelemelerde Wasserman ve Weert Al-Cu denge diyagramından görülen q fazı ya da CuAl2’a benzeyen bir faz gördüler. Alüminyum Yaşlanma Teorisi yazısına devam et

Yazıyı Paylaş

Alüminyum Kaynağı ve Çelik Kaynağı Karşılaştırması

Yazıyı Paylaş

Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı, Çeliğin Kaynağına Nazaran şu sebeplerden Dolayı Daha Zordur

1) Alüminyum yüzeyinde gerek sıvı gerekse katı halde iken havada kaldığı süre zarfında gayet ince ve sıkı bir alüminyum oksit tabakası meydana gelir. Bu oksit tabakasının özgül ağırlığı alüminyumdan küçük olduğu için daima kaynak esnasında ergimiş banyonun üzerini örter. Bu suretle kaynak çubuğundan ergiyerek düşen damlaların içeriye doğru nüfuz etmesine engel olur. Alüminyum Kaynağı ve Çelik Kaynağı Karşılaştırması yazısına devam et

Yazıyı Paylaş

Alüminyum ve Alaşımlarının Elektrik Ark Kaynağı

Yazıyı Paylaş

Alüminyum ve alaşımlarda elektrik ark kaynağı bilahhsa kalın parçaları ve fazla miktarda harekete ihtiyaç gösteren konstrüksiyon elemanlarının birleştirilmesinde iyi sonuçlar verir. Ayrıca iş kaşe ve bindirme gibi oksikasetilen kaynağı ile yapılması zor dikişlerde bu şekilde kaynak edilir.

al-kaynak

Alüminyum ve alaşımlarının elektrik ark kaynağında kullanılan bütün metal elektrodlar örtülüdür. Örtü maddesi de alüminyum ve alaşımlarının oksi-asetiken kaynağında kullanılan dekapanlarla hemen hemen aynı karışımda bulunur ve aynı vazifeyi görür. Alüminyum ve Alaşımlarının Elektrik Ark Kaynağı yazısına devam et

Yazıyı Paylaş

Alüminyum ve Alaşımlarının Özellikleri

Yazıyı Paylaş

 

Alüminyum hafif metaller gurubuna giren ve teknik alanda çok kullanılan bir etaldir. Özgül ağırlığı 3.8 gr/cm3’den küçük olan elemanlar hafif metaller grubuna girer. Hafif metaller sınıfında alüminyum, magnezyum, potasyum, lityum ve berilyum bulunur. Bunlardan özellikle alüminyum ve magnezyum en önemlileridir. Alüminyumun  önemli olmasının sebebi hafif olmasıdır. Ayrıca yüksek elektrik ve ısıl iletkenliği atmosferik dayanıklılığı, imal kolaylığı ve diğer metaller ile yüksek çekme mukavemetine sahip alaşımlar oluşturabilmesi diğer önemli hususlardır. Alüminyum ve Alaşımlarının Özellikleri yazısına devam et

Yazıyı Paylaş

Alüminyum Alaşımları

Yazıyı Paylaş

a) Al-cu  Alaşımları

Bakır, alüminyumla 548°C’de  % 33  bakır içeren bir ötektiğin bulunduğu bir denge diyagramı yapar. Ötektik sıcaklığında bakırın a- fazında çözünürlüğü% 5.65’dir. a- fazının çözünürlük sınırı 250°C ye kadar bilinmektedir. Daha aşağı sıcaklıklarda çözünürlük sınırı tam olarak bilinmemektedir. Yüksek sıcaklıkta bakırın alüminyum içindeki çözünürlüğü artmaktadır.

Hızlı bir su vermekle yarı dengeli olan bir α- fazı oluşur. Bu faz içerisinde CuAl2 çökelir. Bakır alüminat çok sert bir maddedir ve katı ergiyikten zamanla oda sıcaklığında ayrılır. Bu olay yaşlanma sertleşmesinin esasını oluşturarak sertlik ve mukavemeti artırır. Çökelmenin tamamlanmış durumunda alüminyum-bakır alaşımlarının korozyon direnci azalır.

Alüminyum Alaşımları yazısına devam et

Yazıyı Paylaş

Alüminyum Döküm Robotu

Yazıyı Paylaş

Günümüzde yapılan üretim, yüksek teknolojinin katkısıyla insan faktörünü ortadan kaldırıyor. İnsansız üretimlerle hem iş kazaları azalırken, hemde daha hatasız ve stabil bir üretim gerçekleşiyor. Maliyetler azalırken, üretim hacmi artıyor.

Bu videoda otomatik alüminyum dökümü yapan robot izleyeceğiz. Robot, tamamen otomatik olarak eriyik alüminyumu potadan alıyor ve kalıplara boşaltıyor.

 

Yazıyı Paylaş