Alüminyum Alaşımları

Yazıyı Paylaş

a) Al-cu  Alaşımları

Bakır, alüminyumla 548°C’de  % 33  bakır içeren bir ötektiğin bulunduğu bir denge diyagramı yapar. Ötektik sıcaklığında bakırın a- fazında çözünürlüğü% 5.65’dir. a- fazının çözünürlük sınırı 250°C ye kadar bilinmektedir. Daha aşağı sıcaklıklarda çözünürlük sınırı tam olarak bilinmemektedir. Yüksek sıcaklıkta bakırın alüminyum içindeki çözünürlüğü artmaktadır.

Hızlı bir su vermekle yarı dengeli olan bir α- fazı oluşur. Bu faz içerisinde CuAl2 çökelir. Bakır alüminat çok sert bir maddedir ve katı ergiyikten zamanla oda sıcaklığında ayrılır. Bu olay yaşlanma sertleşmesinin esasını oluşturarak sertlik ve mukavemeti artırır. Çökelmenin tamamlanmış durumunda alüminyum-bakır alaşımlarının korozyon direnci azalır.

b)Al-si alaşımları

Al-Si  alaşımları döküm alaşımlarıdır. Bunlara ısıl işlem uygulanmaz. Döküldükleri gibi kullanılırlar. % 5.25 Si içeren Al-Si alaşımı dekoratif ve mimari dizaynda üstünlük getirirler. Bu alaşımların çekme mukavemeti ve emniyet gerilmesi Al-Cu alaşımlarından düşük olduğu halde, süneklik ve darbeye mukavemetleri yüksektir.

Sıcaklık ile  alüminyum içindeki çözünürlük artar

Bu  alaşımlardan G-Al Si12  ötektik bir alaşımdır. Döküm kabiliyeti çok iyidir. İyi kaynak edilebilirler ve kimyasal dayanıklılığı fazladır. Kokil dökümde bu ötektik alaşım aşırı soğumadan dolayı ince tanelidir. Buna karşılık kum dökümde büyük  Si  iğnecikleri ve iri taneli olarak katılaşır. Bu durumu yok etmek üzere G-Al Si  alaşımları modifiye edilirler. Al-Si alaşımlarına Mg katıldığında sertleşebilen alaşımlar elde edilir.

c)Al- mg alaşımları

Magnezyum, alüminyumla 437°C  de  %67.7  Mg  ve 450°C  de  %35  Mg  içeren iki ötektik ihtiva eden bir denge diyagramı yapar. Bu diyagramın hem alüminyum hem magnezyum tarafı oldukça ilginçtir.

Alüminyum Magnezyum alaşımları, alüminyum-bakır alaşımında olduğu gibi, ısıl işlem uygulanacak alaşımlardan istenen karakteristik bir katı eriyiğe sahiptir

d) Al – Zn alaşımları

Alüminyum-Çinko denge diyagramında başlıca iki özellik göze çarpar:

-a katı eriyiği 383°C de ağırlıkça % 84  çinkoya kadar geniş bir alana yayılmıştır

Değişik çinko yüzdeleri içeren iki faz arasında bir karışım alanı mevcuttur.

Bu alaşımlara ısıl işlem uygulanabilir. Al-Zn alaşımlarının yapısal sertleşmesi, metaller çok saf ise meydana gelir. Sertleşme kabiliyeti yaklaşık 450°C olan bir su verme sıcaklığında maksimumdan geçer

e)Al-mg-si alaşımları

Al-Si-Mg denge diyagramının esası, Al ve belli bileşimdeki Mg2Si nin üçlü diyagramı, bir ikili sistem gibi iki kısma ayırması üzerine oturur. Al-Si-Mg sistemi, oluşan Mg2Si  bileşiğinin etkisiyle aynı ikili sistemler gibi davranır Mg2Si  bileşiğinin alüminyum içindeki erirliği, Mg2Si nin ağırlık oranı, sıcaklık etkisi ve fazla magnezyum miktarıyla değişir

f)Al-Zn-Mg alaşımları

Sistemde β (Al3Mg2), γ (Al12Mg17), δ (MgZn5), μ (MgZn2), ε (MgZn) metaller arası ikili bileşiklerden başka formülü  Al2Mg3Zn3  olarak tahmin edilen ve (AlZn)49Mg32  olarak belirtilen üçlü bileşimler mevcuttur. Alüminyum köşesinde geniş bir  (α-Al) katı eriyiği mevcuttur.

g)Al-Fe-si Alaşımları

Al-Fe-Si denge diyagramında Al, Si, Al3Fe fazlarından başka alüminyumca zengin üçlü metaller arası üç bileşiğe rastlanır

Formülü                              Fe                                        % Si

α (A12Fe3Si)                   2.12-32.45                          8.41-10.32

β (Al9Fe2Si2)                26.65-27.18                          13.82-14.93

δ (Al4FeSi)                         25.4                                    25.5

Al-Cu-Mg Alaşımları

Doğal yaşlanma gösteren alaşımlardandır. Isıl işlemler sonucu sertliği artar. Al-Cu-Mg denge diyagramı nispeten karışıktır. Çok sayıda ikili metaller arası bileşiklere ve beş tane üçlü metaller arası bileşiğe rastlanır

İkili bileşimler CuAl2 ve AL3Mg2 dir.

Üçlü bileşenler Al6CuMg4  ,  Al7Cu3Mg6 ,  Al2CuMg , Al5Cu5Mg2  , Al Cu Mg

Yazıyı Paylaş

Alüminyum Alaşımları” hakkında 4 yorum

  1. peki hocam.alüminyumun içindeki magnezyumu[ iyon]etkisiz hale getirmek için ne yapmak lazım.500 kiloluk erimiş ve yaklaşık 800 derece olan sıvı alüminyumun içindeki 1.30 olan magnezyumu nasıl yok ederiz?

    1. malzeme sıcaklığını 850 derecenin üzerine çıkarınız malzeme bu sıcaklıkta beyaz duman çıkarmaya başlayacaktır bu duman mg metal içersinden gittiğine işarettir

    2. kaya tuzu ve yüksek sıcaklıkta fırını yakarak çıkan duman ile mg tamamen de olmasa yüksek miktarı gitmiş olacaktır.

  2. Selam hocam.Dediğinizi yaptım yaklaşık 900 dereceye çıkan sıvı alüminyumdan beyaz duman çıkmadı.Bekleme süresini uzattım fakat sonuç alamadım. Net bir çözümünüz varmıdır hocam?Şimdiden teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir