Etiket arşivi: alüminyum alaşımlarının özellikleri

Alüminyum Alaşımlarının Özellikleri

Yazıyı Paylaş

Alüminyuma ilave edilen alaşım elementleri, malzemenin özelliklerini daha da iyileştirerek diğer metallere göre üstün olmasını sağlarlar. Alüminyum ve alüminyum alaşımları dünyada demir esaslı malzemelerden sonra en önemli metal grubunu oluşturur. Ayrıca hafif metaller arasında da gerek saf halde gerekse alaşım olarak en çok kullanılanıdır. Alüminyum alaşımlarının yaygın olarak kullanımında etkili olan faktörler şöyle sıralanabilir

Alüminyum Alaşımlarının Özellikleri yazısına devam et

Yazıyı Paylaş

Alüminyum Alaşımları ve Serileri

Yazıyı Paylaş

Isıl İşlem Uygulanamayan İşlem ve Döküm Alüminyum Alaşımları:

1xxx Serisi Alaşımlar: Bu alaşımlar minimum %99,0 alüminyum, empürite olarak da silisyum ve demir içerirler. Bu alaşımlar yüksek oranda haddelenerek levha veya folyo haline getirilerek kullanılırlar. 1100 alaşımının tavlanmış durumda çekme mukavemeti 90 MPa dır.

3xxx Serisi Alaşımlar: Bu serinin en önemli alaşımı 3003 tür . Bu alaşım 1100 alaşımına %1,25 mangan ilavesi ile oluşturulur. 3003 alaşımının tavlanmış durumda çekme dayanımı 110 MPa dır. Bu serinin alaşımları iyi işlenebilirliğin gerektiği yerlerde kullanılabilen genel amaçlı alaşımlardır. Alüminyum Alaşımları ve Serileri yazısına devam et

Yazıyı Paylaş

Alüminyum ve Alaşımlarının Özellikleri

Yazıyı Paylaş

 

Alüminyum hafif metaller gurubuna giren ve teknik alanda çok kullanılan bir etaldir. Özgül ağırlığı 3.8 gr/cm3’den küçük olan elemanlar hafif metaller grubuna girer. Hafif metaller sınıfında alüminyum, magnezyum, potasyum, lityum ve berilyum bulunur. Bunlardan özellikle alüminyum ve magnezyum en önemlileridir. Alüminyumun  önemli olmasının sebebi hafif olmasıdır. Ayrıca yüksek elektrik ve ısıl iletkenliği atmosferik dayanıklılığı, imal kolaylığı ve diğer metaller ile yüksek çekme mukavemetine sahip alaşımlar oluşturabilmesi diğer önemli hususlardır. Alüminyum ve Alaşımlarının Özellikleri yazısına devam et

Yazıyı Paylaş

Alüminyum Alaşımları

Yazıyı Paylaş

a) Al-cu  Alaşımları

Bakır, alüminyumla 548°C’de  % 33  bakır içeren bir ötektiğin bulunduğu bir denge diyagramı yapar. Ötektik sıcaklığında bakırın a- fazında çözünürlüğü% 5.65’dir. a- fazının çözünürlük sınırı 250°C ye kadar bilinmektedir. Daha aşağı sıcaklıklarda çözünürlük sınırı tam olarak bilinmemektedir. Yüksek sıcaklıkta bakırın alüminyum içindeki çözünürlüğü artmaktadır.

Hızlı bir su vermekle yarı dengeli olan bir α- fazı oluşur. Bu faz içerisinde CuAl2 çökelir. Bakır alüminat çok sert bir maddedir ve katı ergiyikten zamanla oda sıcaklığında ayrılır. Bu olay yaşlanma sertleşmesinin esasını oluşturarak sertlik ve mukavemeti artırır. Çökelmenin tamamlanmış durumunda alüminyum-bakır alaşımlarının korozyon direnci azalır.

Alüminyum Alaşımları yazısına devam et

Yazıyı Paylaş