Kristal Kafeslerde Düzlem Çizmek

Yazıyı Paylaş

“Kristal kafesler” veya “kristal yapılar” dediğimizde, maddenin atomlarının, iyonlarının ya da moleküllerinin üç boyutlu uzayda nasıl düzenli bir şekilde yerleştiğini ifade ederiz. Maddeyi oluşturan bu parçacıkların arasındaki tekrarlanan düzenli yapıya “kristal kafes” denir.

Kristal Kafeslerde Düzlemler (ya da daha yaygın ismiyle Miller İndisleri) kristal yapılarının belirli yüzeylerini ya da düzlemlerini tanımlamak için kullanılır. Özellikle katı hal fiziği ve malzeme bilimi alanında bu düzlemler büyük önem taşır. Miller İndisleri, kristalografik düzlemlerin oryantasyonunu belirtmek için bir notasyon sistemidir.

Kristal Kafes Düzlemlerinin Önemi

Miller İndisleri, kristalografik düzlemlerin oryantasyonunu belirtmek için kullanıldığında, birçok temel ve pratik uygulama alanında büyük öneme sahiptir. İşte bu önemin bazı detayları:

 1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler: Kristal malzemelerin belirli yüzeyleri veya düzlemleri, belirli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olabilir. Örneğin, bir metalin belirli bir kristalografik yüzeyi diğer yüzeylerine göre daha reaktif olabilir veya iletkenlik gibi bazı fiziksel özellikler açısından farklılık gösterebilir.
 2. Malzeme İşleme: Malzemenin belirli bir kristalografik yüzeyi boyunca kesilmesi veya işlenmesi, malzemenin davranışını etkileyebilir. Bu, özellikle yarı iletken üretiminde veya metallerin işlenmesinde önemlidir.
 3. Mekanik Özellikler: Bazı kristal yüzeyleri veya düzlemleri, malzemenin diğer yüzeylerine göre daha mukavemetli veya daha kırılgan olabilir. Örneğin, belirli bir kristalografik yönde gerçekleşen kayma, malzemenin plastik deformasyonunu etkileyebilir.
 4. Yüzey Bilimi ve Kataliz: Birçok katalitik reaksiyon, malzemenin yüzeyinde gerçekleşir. Bu yüzden katalizörlerin yüzey özelliklerini tanımlamak ve kontrol etmek için Miller İndisleri kullanılır.
 5. Kristal Büyüme: Kristallerin nasıl büyüdüğünü anlamak için, büyümenin hangi kristalografik yüzey boyunca gerçekleştiğini bilmek önemlidir. Bu, yarı iletkenlerin ve diğer malzemelerin üretiminde kritiktir.
 6. Elektron Mikroskopisi: Elektron mikroskopisi sırasında, bir malzemenin kristalografik yönelimi hakkında bilgi almak için Miller İndisleri’ne başvurulabilir.

Bu ve benzeri nedenlerle, malzeme bilimi, katı hal fiziği, kimya, metalurji ve diğer birçok alanda Miller İndisleri’ne başvurulur. Bu notasyon, bir malzemenin belirli kristalografik yüzeylerinin veya düzlemlerinin özelliklerini anlamada ve bu özellikleri kontrol etmede kritik bir araç olarak kabul edilir.

Miller İndislerinin Çizimi

Miller İndisleri’nin belirlenmesi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Orijinden geçen kristalografik düzlemi seçin.
 2. Bu düzlemin a, b ve c örgü parametreleri ile kesiştiği noktaları belirleyin. (Bazı durumlarda kesişim sonsuza kadar gidebilir ve bu durumda kesişim değeri olarak “sonsuz” alınır.)
 3. Bu kesişim noktalarının tersini alın.
 4. Elde edilen değerleri en küçük tam sayılara dönüştürün (örneğin, 1/2, 1/2, 1 için 2 ile çarpın ve 2, 2, 1 elde edin).
 5. Elde edilen bu tam sayıları köşeli parantez içerisinde belirtin, örneğin: (2, 2, 1).

Bu yöntemle belirlenen Miller İndisleri, kristalografik düzlemlerin oryantasyonunu belirtmek için yaygın olarak kullanılır.

Özetle, Miller İndisleri, kristal kafeslerdeki düzlemleri tanımlama, bu düzlemlerin özelliklerini inceleme ve malzeme bilimi veya fizik alanında çeşitli uygulamalar için bu düzlemleri kullanma konularında temel bir araçtır.

Miller İndisleri ve Düzlem Çizim Programı

Simülasyon miller düzlemlerini kafes yapısı üzerinde çizimi yapar. Bir kafes düzlemi çizmek için miller indislerini girin. Numaralar noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. Miller indisleri -6 ve 6 arasında olmalıdır.


Simülasyonun çalışması için cihazınızda Adobe Flash Player yüklü olmalıdır. Bu nedenle bazı mobil cihazlarda kristal kafeslerde düzlem çizici çalışmayabilir. Lütfen bilgisayardan deneyin.

Kristal yapılarda düzlemler

Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir