Etiket arşivi: refrakter malzeme özellikleri

Refrakter Malzemelerden Beklenen Özellikler

Yazıyı Paylaş

Refrakter Malzemeden Beklenen Özellikler, Refrakter Malzeme Özellikleri, Refrakter Malzemeler Özellikleri

  • Yüksek sıcaklıklara deforme olmadan, ergimeden kullanılma amacına yönelik dayanıklılık. Sıcaklığın yanında refrakter malzemenin kullanıldığı atmosferde refrakter malzemenin özelliklerini etkiler. Dolayısıyla malzemenin yüksek sıcaklıklarda bulunduğu fırın atmosferinde biçimini ve rijitliğini korumalıdır. Yani mekanik etkilere veya fiziksel aşınmalara karşı dirençli olmalıdır.
  • Yüksek ısılarda yüklendiği ağırlığı deforme olmadan ve ezilmeden taşımalıdır.
  • Termal şoklara (yani ani ısıtma ve soğutma şoklarına) dayanmalı, ufalanmamalı, çatlayıp dökülmemelidir.
  • Devamlı doldurulup boşaltılan şarjlardan doğan sürtünmeye ve erozyona karşı dirençli olmalıdır.
  • Bulunduğu ortamın kimyasal etkilerine direnç göstermelidir. Yani ortamdaki korozif kimyasallara karşı dirençli olmalıdır. Pişme ve ergime sırasında oluşan ergimiş metal, metal buharları SO2, SO3, CO, CO2, CO3 gibi gazlara, su buharı. Klor gibi malzeme ve kimyasallarını etkilerine karşı dayanıklı olmalıdır.
  • Yerine göre ısıyı izole eden, yerine göre ısıyı iyi ileten (yalıtkanlık veya iletkenlik) gaz geçirgenliği ve geçirmezliği gibi özel istekleri karşılamalıdır.
  • Yüksek sıcaklıkta ve ısı değişimlerinde boyut değişmesi hiç veya çok az olma gibi çok yönlü özelliklere sahip olmalıdır.

Yazıyı Paylaş