Malzemelerde Noktasal Kusurlar

Yazıyı Paylaş

Tek kristaller genellikle hatasızdır. Ancak malzemelerin çoğu çok sayıda kristal  veya tanelerden oluşur.  Bu yapılar çok nadir kusursuzdur. Yapıdaki bu kusurlar mukavemet ve elektrik iletkenliği değerlerini büyük ölçüde etkiler.

Noktasal Kusurlar 5 madde altında incelenebilir.

  • Boş kafes noktası
  • Arayer Hatası
  • Yer alan Hatası
  • Frenkel Hatası
  • Schottky Hatası

1. Boş nokta hatası: 

Atomun bulunması gereken yerde bulunmamasından kaynaklanır. Boşluğu çevreleyen atomlar birbirine yaklaşarak kafes yapısının çarpılmasına neden olur.boş nokta hatası

2. Ara Yer Hatası: 

Yarı çapları 1 Armstrong’dan daha küçük H, N, B, O ve C atolarının ana metalin atomları arasına girmesiyle oluşur. Arayer atomları kendilerini çevreleyen atomları iterek kafes yapısını çarpıtabilir.

arayer-hatasi

3. Yer Alan Hatası: 

Katı çözelti içerisindeki çözünen atomların çözen atomların yerini almasıyla meydana gelir.  Yer alan katı çözeltisinin oluşması için çözen ve çözünen atomların boyutları birbirine yakın olması gerekir. Çözünen atom ana metal atomundan büyük veya küçük olabilir.

yer alan hatası
a) yer alan: küçük atom  b) yer alan: büyük atom

4. Frenkel Hatası: 

frenkel-hatasi
Frenkel Hatası

Bir iyonun normal kafes konumundan bir arayer konumuna atlaması ile boş kafes noktası – arayer atomu çifti olup radyasyona maruz kalan metallerde görülür.

5. Schottky Hatası: 

İyonik bağla bağlı malzemelerde boş nokta çifti olarak görülür. Malzemelerde eşit elektriksel yükün korunması için kafesten bir anyon ve bir katyon ayrılır.

schottky-hatasi
Schottky Hatası
Yazıyı Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir